Blízkovýchodní studia - Middle Eastern Studies

Katedra Blízkého východu FF UK příjmá návrhy projektů pro doktorské studium, zahájení studia v říjnu 2019. Program Blízkovýchodní studia je organizován spolu s Orientálním ústavem Akademie věd ČR. Vítáme projekty historické, filologické i multidisciplinární, zejména zaměřené na moderní a současnou problematiku Blízkého východu, ale i na starší dějiny. Nabízíme podporu vědecké činnosti doktorandů, mezinárodní zakotvení programu a studijní pobyty v regionu. 

Kontaktujte garanta programu doc. Daniela Bouška (daniel.bousek@ff.cuni.cz) ke konzultaci uvažovaného disertačního projektu. Termín podání přihlášek je 7. 9. 2019.

Více informací a možnosti přihlášení se nacházejí na stránkách FF UK. 

The Department of Middle Eastern Studies (Faculty of Art, Charles University) is currently accepting research proposals from Ph.D. applicants for academic year 2019/2020. The Middle Eastern Studies Programme is organised together with the Oriental Institute (The Czech Academy of Sciences). We welcome historical, philological and interdisciplinary projects, especially focusing on modern and contemporary issues of the Middle East, but also on older history. We offer support and grants for Ph.D. candidates, internationally-run programme and opportunities for research and study in the region. 

Please contact our doctoral programme director, dr. Daniel Boušek (daniel.bousek@ff.cuni.cz), to consult your research proposals. The deadline for applications is 7 September 2019.

For more information and to submit you application visit our website